Process Optimisation start
Oplossingen op maat

Gegevens van de machine naar de edge en de cloud

De weg naar optimalisatie van productieprocessen

Iedereen heeft het tegenwoordig over betere benutting van de binnen elk bedrijf beschikbare (maar niet altijd evalueerbare) toestands- en procesgegevens van machines en installaties – niet in de laatste plaats omdat dit zeer veelbelovend klinkt als het gaat om verhoging van de productiviteit en verlaging van de kosten.

Volgens exploitanten zijn de toepassingsmogelijkheden en kansen op dit gebied legio. Zo kan bijvoorbeeld veel afval worden voorkomen. Ook anticiperend onderhoud biedt waardevolle voordelen. Deze en andere “use cases” hebben een ding gemeen: Ze stellen een betrouwbare en vaak uitermate snelle beschikbaarheid en evaluatie van machinegegevens voorop.

Het nut voor de exploitant van een machine- of installatiepark is dus zo verklaard. Maar wat zijn de “knelpunten” bij de implementatie? Welke sleutelaspecten moeten daarbij in aanmerking worden genomen? In dit kader kunnen de volgende vier gebieden worden genoemd: de koppeling van de machines met een datanetwerk; de ontwikkeling van de bedrijfsinterne netwerk- en datacentruminfrastructuur voor deze voor de bedrijfsvoering essentiële toepassingen; de beslissing over edge- en cloudgebaseerde gegevensverwerking en tenslotte het analyseren en interpreteren van gegevens die de gewenste procesverbetering teweegbrengen …

Video still 2x
Datwyler TALK on YouTube: Data mining via machine naar cloud verbinding