Careers
Carrière

Be yourself at Datwyler

Uw carrière bij Datwyler

Carrers2

Uw carrière bij Datwyler

Bij Datwyler hebben we sterke wortels en hoge eisen. Om deze uitdagingen aan te kunnen, nu en in de toekomst, hebben we getalenteerde en gekwalificeerde medewerkers nodig, die hun carrière willen beginnen of voortzetten in een wereldwijd actieve onderneming. Omdat we ervan overtuigd zijn: Het zijn de mensen die het verschil maken.

Nu solliciteren

We geven eerlijke voorwaarden

De ondernemingen van de Datwyler Group hechten veel waarde aan gelijke kansen, gelijke behandeling en eerlijke arbeidsvoorwaarden, evenals aan eerlijke lonen en sociale voorzieningen in overeenstemming met de relevante benchmarks voor landen en sectoren.

Adrian Bolliger 0823
We bevorderen een cultuur van diversiteit, inclusie en wederzijds respect.

We bevorderen een open werkklimaat

Bij Datwyler IT Infra bieden we een omgeving die bevorderlijk is voor gedreven mensen die hun verantwoordelijkheden met passie en toewijding benaderen, zodat ze kunnen gedijen en groeien. Wij geloven dat iedere medewerker de mogelijkheid moet hebben om onze werkcultuur te beïnvloeden en bij te dragen aan onze voortdurende verbeteringsinitiatieven. Deze inclusieve benadering zorgt ervoor dat elk teamlid de kans krijgt om een betekenisvolle impact te hebben en bij te dragen aan ons collectieve succes.

Julian Doemer 0122 2x
WIJ STIMULEREN PASSIE VOOR ZINVOL SUCCES.

We ondersteunen je ontwikkeling

We erkennen dat de talenten en vaardigheden van onze werknemers cruciaal zijn voor het succes van ons bedrijf. Daarom geven we prioriteit aan het investeren in de continue en gestructureerde ontwikkeling van competenties. We geloven in het stimuleren van individuele groei door unieke levenslopen en aspiraties te ondersteunen, zodat elke werknemer over de nodige hulpmiddelen en mogelijkheden beschikt om zijn of haar volledige potentieel te realiseren.

Wei Zhong 0122 2x
WE INVESTEREN IN DE GROEI VAN ONZE WERKNEMERS OM HUN POTENTIEEL VOLLEDIG TE BENUTTEN.
Careers team

"Be yourself at Datwyler.

Bij Datwyler IT Infra geloven we sterk in het ontsluiten van het volledige potentieel van elke medewerker, door ze in te zetten volgens hun sterke punten. Wanneer individuen in staat worden gesteld om zichzelf te zijn en zich volledig kunnen inzetten voor onze missie, bereiken we gezamenlijk blijvend succes.

Ontdek de geschiedenis en waarden van ons bedrijf
Carrers team2

ONZE WERKNEMERS VORMEN HET HART VAN ONZE BEDRIJFSCULTUUR.

Bij Datwyler IT Infra werken we elke dag in harmonie samen om optimale resultaten te behalen, geleid door een gemeenschappelijk doel. Iedere medewerker speelt een belangrijke rol in ons succesverhaal en neemt dagelijks beslissingen die het verschil maken tussen goede en uitstekende resultaten. Onze wereldwijde klanten waarderen deze toewijding, aangezien onze systeemkritische IT-infrastructuuroplossingen onmisbaar zijn voor talloze bedrijven en organisaties wereldwijd. De toewijding en innovatie van elke Datwyler medewerker draagt direct bij aan de succesvolle digitale transformatie van onze klanten.

Word vandaag nog lid van het team