High standards
Hoge standaarden

Duurzaamheid

We nemen verantwoordelijkheid

Duurzaamheid gaat over een evenwicht tussen economische, sociale en ecologische verantwoordelijkheid. Voor Datwyler is duurzaamheid een belangrijke strategische doelstelling, ingebed in alles wat we doen van productontwikkeling, klantenservice, personeelsbeleid en productie tot sociaal engagement. Ons doel is om over deze inspanningen transparant te communiceren.

Richtlijnen van het Global Reporting Initiative

Om die reden hebben we de vrijwillige standaarden van de “Sustainability Reporting Guidelines” (richtlijnen voor duurzaamheidsverslaglegging) van het Global Reporting Initiative (GRI) aangenomen.

Datwyler IT Infra is een deelnemer aan het UN Global Compact

Dit is een initiatief van de Verenigde Naties, die tien principes geadopteerd heeft op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en bestrijding van corruptie. Als deelnemer aan de UN Global Compact verbindt Datwyler zich de tien principes te volgen en om zijn verantwoordelijkheid binnen de maatschappij te aanvaarden.

Datwyler heeft het “Europacable Industry Charter” ondertekend

Het industrie handvest drukt de collectieve verbintenis uit van de leden van Eurocable voor de ontwikkeling en fabricatie van kabels op een ethische, duurzame en kwaliteitsvolle manier. Door het ondertekenen van dit handvest heeft Datwyler IT Infra aanvaard om zich te gedragen als een verantwoordelijke en een kwaliteitsgedreven kabelfabrikant, wat ook een kwaliteitsbelofte inhoudt aan onze klanten.