Header governance 02
Onderneming

Bestuur

Gedragscode

Duidelijke en bindende richtlijnen

100 jaar innovatie in het belang van onze klanten, werknemers, aandeelhouders en andere belanghebbenden – dat is het hoofdkenmerk van de Datwyler bedrijfsconglomeraat.

In de afgelopen jaren is Datwyler IT Infra – sinds januari 2013 actief als privaat zusterbedrijf van de beursgenoteerde Datwyler Group, maar nog steeds vallend onder de auspiciën van de Pema Holding in Altdorf (kanton Uri) – uitgegroeid tot een internationale onderneming met wereldwijde productie, engineering en verkoopkantoren. Voortbouwend op onze sterke basis, hebben we onze eigen stijl ontwikkeld met hoge normen en unieke waarden.

Als een internationaal bedrijf is het voor ons uiterst belangrijk om bindende gedragsnormen vast te stellen die door ons verwacht worden, om ze regelmatig te communiceren, om de nodige opleiding aan te bieden, en om passende disciplinaire maatregelen te nemen in geval van eventuele overtredingen.

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen die voor Datwyler werkt, zich zal houden aan de hoogste normen van ethisch gedrag. Als er onduidelijke situaties voorkomen bij dagelijkse zakelijke activiteiten, dan zal deze Gedragscode een praktische leidraad bieden.