Tunnel
Sector oplossingen

Tunnels

Systematische tunnelveiligheid

Het juiste systeem kan levens redden

Wanneer zich een incident voordoet, een brand bijvoorbeeld, dan zijn de eerste paar minuten cruciaal voor de veiligheid van de tunnel gebruikers. De veiligheidsfilosofie moet daarom vooral worden ontworpen met het oog op de bescherming van mensen tijdens de ontsnappingsfase en pas in tweede instantie voor de redding en de structurele bescherming. 

In aanvulling op de structurele maatregelen is het daarom bovendien belangrijk dat de operationele en de veiligheidsvoorzieningen uiterst betrouwbaar zijn en onberispelijk functioneren

De controlesturing van deze installaties en systemen wordt normaal uitgevoerd door het tunnelmanagement, dat met name de bijzondere onderlinge afhankelijkheden definieert met behulp van een effecten matrix. 

Dit zorgt ervoor, bijvoorbeeld, dat wanneer een brandalarm afgaat:

  • het primaire controlecentrum gewaarschuwd wordt
  • het ventilatiesysteem het brand programma start
  • de verlichting op het hoogste niveau werkt
  • de noodverlichting voor brand wordt geactiveerd
  • de videocamera’s zich concentreren op de brandhaard
  • de verkeersleiding de toegang tot de tunnel blokkeert

Op deze systemen wordt toegezien vanuit het commandocentrum. Vanaf daar is het mogelijk om in te grijpen in de activiteiten van individuele systemen met behulp van de controlesystemen. Om een veilige werking te waarborgen tijdens elk type van incident, is een vlekkeloos samenspel van alle technische installaties een absolute noodzaak.

De infrastructuur voor de bekabeling speelt hier een centrale rol. Datwyler levert veilige, hoogwaardige bekabelingssystemen die een betrouwbare voeding en data-overdracht waarborgen, zelfs in geval van brand.