12 2x

Privacybeleid

Hartelijk dank voor uw bezoek op onze website en voor uw belangstelling voor ons bedrijf. Wij streven ernaar dat u zich ook met betrekking tot de gegevensbescherming veilig voelt bij ons. Bij het verzamelen, verwerken en gebruik van uw persoonsgegevens nemen wij de voorschriften inzake gegevensbescherming in acht, met name de voorschriften van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Duitse wet gegevensbescherming (BDSG) en de Duitse telecommunicatiewet.

Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere nationale privacywetten van de lidstaten evenals van overige bepalingen inzake gegevensbescherming is

Dätwyler IT Infra GmbH
Auf der Roos 4-12
65795 Hattersheim / Duitsland
Tel.: +49 6190 8880-0
Fax: +49 6190 8880-80
Email: info.itinfra.de (at) datwyler.com

Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is

Ralf Fischinger
Dätwyler IT Infra GmbH
Auf der Roos 4-12
65795 Hattersheim / Duitsland
Tel.: +49 6190 8880-37
Fax: +49 6190 8880-80
Email: dataprotection.itinfra.eu (at) datwyler.com

Algemene informatie over de gegevensverwerking

Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Principieel verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens van onze gebruikers alleen, voor zover dit voor de terbeschikkingstelling van een functionerende website evenals van onze content en diensten noodzakelijk is. Het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens van de gebruiker vindt volgens de voorschriften slechts met diens toestemming plaats. Een uitzondering geldt in die gevallen, waarin het om feitelijke redenen niet mogelijk is om vooraf een toestemming in te winnen en de verwerking van de gegevens op grond van wettelijke voorschriften geoorloofd is.

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij voor verwerkingsactiviteiten in verband met persoonsgegevens een toestemming van de betrokkene inwinnen, vormt art. 6 lid 1 sub a van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens. 

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en waarbij de betrokkene de contractpartij is, vormt art. 6 lid 1 sub b AVG de wettelijke basis. Dit geldt ook voor verwerkingsactiviteiten die noodzakelijk zijn voor het doorvoeren van precontractuele maatregelen.

Voor zover er een verwerking van persoonsgegevens nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons bedrijf rust, vormt art. 6 lid 1 sub c AVG de wettelijke basis.

Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde, en de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dan vormt art. 6 lid 1 onder f AVG de wettelijke basis voor de verwerking.

Wissen van gegevens en opslagperiode

De persoonsgegevens van de betrokkene zullen worden gewist of afgeschermd, zodra het doel van de opslag komt te vervallen. De opslagperiode kan worden verlengd, wanneer de Europese of nationale wetgever in Unierechtelijke verordeningen, wetten of andere voorschriften, die op de verwerkingsverantwoordelijke rusten, hierin voorziet. Een afscherming of wissing van de gegevens vindt ook plaats, wanneer een door de voorgaande normen voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, tenzij er een noodzaak tot verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of de uitvoering van een overeenkomst bestaat. 

Terbeschikkingstelling van de website en het genereren van logfiles

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Iedere keer dat onze website geopend wordt, registreert ons systeem op geautomatiseerde wijze gegevens en informatie van het computersysteem van de computer waarop de site wordt geopend.

Daarbij worden de volgende gegevens verzameld:
(1) Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
(2) Het besturingssysteem van de gebruiker
(3) De internet-serviceprovider van de gebruiker
(4) Het IP-adres van de gebruiker
(5) Datum en tijdstip van de toegang
(6) Websites van waaruit het systeem van de gebruiker op onze internetsite terechtkomt
(7) Websites die van het systeem van de gebruiker via onze website worden geopend 

Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om een verzending van de website naar de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven. 

Deze doeleinden vormen ook ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking conform art. 6 lid 1 sub f AVG.

Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer nodig zijn om het doel waarvoor zij verzameld werden te verwezenlijken. Bij de registratie van gegevens om aan de website ter beschikking te stellen is dit het geval, wanneer de betreffende sessie beëindigd is.

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De registratie van gegevens om aan de website ter beschikking te stellen en de opslag van gegevens in logfiles is voor het exploiteren van de internetsite dringend noodzakelijk. Dientengevolge bestaat er voor de gebruiker geen mogelijkheid om bezwaar te maken.
 
Gebruik van cookies

Our Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser resp. door de internetbrowser in het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website opent, kan er een cookie in het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een unieke tekenreeks, die het mogelijk maakt dat de browser eenduidig geïdentificeerd wordt als de website opnieuw wordt geopend. 

Wij zetten cookies in om onze website gebruikersvriendelijker te maken. Wij gebruiken cookies om aan de gebruiker bij het openen van de website de passende taal- en landenversie ter beschikking te stellen. Voor sommige elementen van onze internetsite is het nodig dat de browser die de website opent ook na het wisselen van een pagina geïdentificeerd kan worden. 

Daarbij worden er in de cookies taalinstellingen opgeslagen en doorgegeven. De op die manier verzamelde gegevens van de gebruiker worden door technische voorzieningen gepseudonimiseerd. Daarom is het niet meer mogelijk om de gegevens met de gebruiker die de site heeft geopend in verband te brengen. De gegevens worden niet samen opgeslagen met andere persoonsgegevens van de gebruikers. 

Bij het openen van onze website worden de gebruikers door middel van een informatiebanner geïnformeerd over het gebruik van cookies en naar deze privacyverklaring verwezen.

Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruikmaking van technisch noodzakelijke cookies wordt gevormd door art. 6 lid 1 sub f AVG. 

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruikmaking van cookies voor analysedoeleinden is de behartiging van ons gerechtvaardigd belang conform art. 6 lid 1 sub f AVG bij een optimale functionaliteit van de website evenals een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het bezoek aan de site.

Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is het de gebruiker makkelijker te maken websites te gebruiken. Sommige functies van onze internetsite kunnen zonder de inzet van cookies niet worden aangeboden. Daarvoor is het noodzakelijk dat de browser ook na het wisselen van een pagina herkend wordt. 

Wij hebben cookies nodig voor de overname van taalinstellingen. De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

Duur van het recht van opslag, mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Cookies Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door deze aan onze site overgedragen. Daarom hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging van de instellingen in uw internetbrowser kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook geautomatiseerd plaatsvinden. Als er cookies voor onze website gedeactiveerd worden, kan er eventueel niet meer in volle omvang gebruik worden gemaakt van alle functies van de website. 

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte gesteld wordt over het plaatsen van cookies en dat u telkens zelf kunt beslissen of u deze wilt accepteren of dat u cookies in bepaalde gevallen of principieel wilt uitsluiten. Bovendien kunnen reeds opgeslagen cookies te allen tijde worden gewist. Omdat iedere browser verschilt ten aanzien van het beheer van de cookie-instelling, kunt u in het betreffende help-menu van de browser nalezen hoe u de cookie-instellingen kunt wijzigen. Hier vindt u een lijst met links naar de help-menu´s van bepaalde browsers: 

Internet Explorer: support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
Firefox: support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647
Safari: support.apple.com/kb/PH21411
Opera: help.opera.com/de/latest/web-preferences/

Als er cookies voor onze website gedeactiveerd worden, kan er eventueel niet meer in volle omvang gebruik worden gemaakt van alle functies van de website. 
 
Webanalyse door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de dienst “Google Analytics” verricht door Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS) om het gebruik van de website door gebruikers te analyseren. De service maakt gebruik van cookies – tekstbestanden die op uw apparaat zijn opgeslagen. De informatie die door de cookies wordt verzameld, wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

IP-anonimisering wordt gebruikt op deze website. Het IP-adres van gebruikers binnen de lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte wordt ingekort. Hiermee wordt de persoonlijke verwijzing naar uw IP-adres geëlimineerd. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In deze uitzonderlijke gevallen wordt deze verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 par. 1 letter f van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) op basis van ons rechtmatig belang bij de statistische analyse van het gebruikersgedrag voor optimalisatie en marketingdoeleinden. Als onderdeel van de overeenkomst met contractgegevens die wordt gesloten tussen de exploitanten van de website en Google Inc., gebruikt Google de verzamelde informatie om het gebruik en de activiteit van de website te evalueren en om diensten met betrekking tot internetgebruik aan te bieden.

U hebt de mogelijkheid om de opslag van cookies op uw apparaat te voorkomen door de juiste instellingen in uw browser aan te brengen. Er is geen garantie dat u onbeperkt toegang zult hebben tot alle functies van deze website als uw browser geen cookies toestaat. Bovendien kunt u een browser-invoegtoepassing gebruiken om te voorkomen dat de informatie verzameld door cookies (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar Google Inc. en wordt gebruikt door Google Inc. De volgende link leidt u naar de overeenkomstige add-on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Als alternatief voor de browser-add-on of in browsers op mobiele apparaten, klikt u op de volgende link om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website verzamelt (de niet-deelneming werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein): Schakel Google Analytics uit.

Een cookie voor niet-deelneming wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

Hier vindt u meer informatie over het gegevensgebruik door Google Inc.: support.google.com/analytics/answer/6004245  

Nieuwsbrief

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking 

Op onze internetsite bestaat de mogelijkheid om zich op een kosteloze nieuwsbrief te abonneren. Hierbij worden er bij de aanmelding voor de nieuwsbrief de volgende gegevens uit het invoermasker aan ons overgedragen: aanspreekvorm, naam, voornaam, e-mailadres en taalkeuze. Bovendien worden er bij de aanmelding de datum en het tijdstip van de registratie opgeslagen.

Voor de verwerking van de gegevens wordt er in het kader van de aanmeldingsprocedure uw toestemming ingewonnen en naar deze privacyverklaring verwezen.

In verband met de gegevensverwerking voor de verzending van nieuwsbrieven vindt er geen doorgifte van de gegevens aan derden plaats. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

Double-opt-in procedure

De aanmelding voor onze nieuwsbrief vindt door middel van de zogenaamde double-opt-in-procedure plaats. Na de aanmelding ontvangt u een e-mail, waarin u wordt gevraagd om uw aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is nodig, zodat niemand zich met e-mailadressen van anderen kan aanmelden.

Protocollering

De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden geprotocolleerd om het aanmeldproces in overeenstemming met de wettelijke eisen te kunnen aantonen. Daarbij hoort de opslag van het tijdstip van de aanmelding en de bevestiging evenals het IP-adres. Tevens worden de wijzigingen van uw gegevens geprotocolleerd, die bij CleverReach zijn opgeslagen.

Gebruik van de mailingdienstverlener Flexmail nv

We gebruiken nu de e-mailtool Flexmail (Flexmail nv, Koning Albertlaan 12, 9000 Gent, België) om onze nieuwsbrieven te versturen. Wij hebben met Flexmail een overeenkomst gesloten over de procedure voor de in opdracht gegeven gegevensverwerking. Hiervoor worden ook gegevens opgeslagen door Flexmail, uitsluitend voor het verzenden van nieuwsbrieven door ons. Flexmail biedt analysemogelijkheden om te analyseren hoe de nieuwsbrieven worden geopend en gebruikt. Je gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden ten behoeve van het ontvangen van de nieuwsbrief. Flexmail verkrijgt niet het recht om jouw gegevens door te geven.

Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens na de aanmelding voor de nieuwsbrief door de gebruiker wordt, mits de gebruiker heeft toegestemd, gevormd door art. 6 lid 1 sub a AVG.

Doel van de gegevensverwerking 

De registratie van het e-mailadres van de gebruiker dient voor het versturen van de nieuwsbrief. De registratie van de taal dient ervoor, de gebruiker de correcte taalversie van de nieuwsbrief toe te sturen. Aanspreekvorm, naam evenals voornaam dienen ervoor de ontvanger persoonlijk aan te spreken.

Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer nodig zijn om het doel waarvoor zij verzameld werden te verwezenlijken. Het e-mailadres van de gebruiker wordt dientengevolge voor de gehele duur van het abonnement van de nieuwsbrief opgeslagen. 

De overige persoonsgegevens die in het kader van de aanmeldingsprocedure werden verzameld, worden over het algemeen na een termijn van zeven dagen gewist.

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Het abonnement van de nieuwsbrief kan door de betreffende gebruiker te allen tijde worden opgezegd. Hiervoor is er in iedere nieuwsbrief een link of kan deze hier worden opgezegd. Daardoor wordt het eveneens mogelijk gemaakt om de toestemming voor de opslag van de in het kader van de aanmeldingsprocedure verzamelde persoonsgegevens in te trekken. 

Contactformulier en e-mailcontact

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking  

Onze internetsite bevat een contactformulier dat voor de elektronische contactopname kan worden gebruikt. Wanneer een gebruiker gebruik maakt van deze mogelijkheid, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens zijn: aanspreekvorm, naam, voornaam, e-mailadres, adres, postcode, stad, land, telefoon, fax, klantnummer en “uw bericht”. 

Op het moment dat het bericht verstuurd wordt, worden er bovendien de volgende gegevens opgeslagen: datum en tijdstip van de verzending van de contactaanvraag. 

Alternatief is het mogelijk om contact op te nemen via het ter beschikking gestelde e-mailadres. In dat geval zullen de met het e-mailbericht overgedragen persoonsgegevens van de gebruiker worden opgeslagen.

In dit verband vindt er geen doorgifte van de gegevens aan derden plaats. De gegevens worden uitsluitend voor de conversatie gebruikt.

Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens die in het kader van de verzending van een e-mail worden overgedragen, wordt gevormd door art. 6 lid 1 sub f AVG. Wanneer het e-mailcontact op het sluiten van een overeenkomst doelt, wordt de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking gevormd door art. 6 lid 1 sub b AVG.

Doel van de gegevensverwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens uit het invoermasker alleen voor de behandeling van de contactopname. In geval van een contactopname per e-mail is hierin ook het vereiste gerechtvaardigde belang bij de verwerking van de gegevens gelegen. 

De overige persoonsgegevens die gedurende de verzendprocedure worden verwerkt, dienen ervoor om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnische systemen te waarborgen.

Duur van de opslag

De gegevens worden gewist, zodra deze voor de verwezenlijking van het doel waarvoor ze verzameld werden niet meer nodig zijn. Met betrekking tot de persoonsgegevens uit het invoermasker van het contactformulier en de persoonsgegevens die per e-mail werden verzonden is dit het geval, wanneer de betreffende conversatie met de gebruiker beëindigd is. De conversatie is beëindigd, wanneer uit de omstandigheden kan worden geconcludeerd dat de betreffende vraag definitief beantwoord is. 

De gedurende de afzendprocedure daarnaast verzamelde persoonsgegevens worden uiterlijk na een termijn van zeven dagen gewist.

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering 

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens in te trekken. Indien de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij/zij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan de conversatie met de gebruiker niet worden voortgezet. Hiervoor kunt u een bericht sturen naar dataprotection.itinfra.eu (at) datwyler.com. 

Alle persoonsgegevens die in het kader van de contactopname werden opgeslagen, worden in dat geval gewist. 

Formulier voor de cursusaanmelding

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onnze internetsite bevat een formulier dat voor de aanmelding voor een cursus gebruikt kan worden. Wanneer een gebruiker gebruik maakt van deze mogelijkheid, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens zijn: Aanspreekvorm, voornaam, achternaam, telefoon, fax, e-mailadres, onderneming, afdeling, postcode, stad, land, aanmeldingsbevestiging. 

Op het moment dat het bericht verstuurd wordt, worden er bovendien de volgende gegevens opgeslagen: datum en tijdstip van de verzending van de contactaanvraag. 

In dit verband vindt er over het algemeen geen doorgifte van gegevens aan derden plaats. De gegevens worden over het algemeen uitsluitend voor de verwerking van de aanmelding en de afwikkeling van de cursus gebruikt. 

In uitzonderlijke gevallen vinden de cursusevenementen bij partnerbedrijven plaats of krijgen deze opdracht van ons om cursuslokalen ter beschikking te stellen of ook delen van de lesinhoud over te nemen. Om deze diensten te kunnen verlenen, kan het noodzakelijk zijn om de adressen van diegenen door te geven, die voor de betreffende cursus zijn aangemeld.

Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens voor de cursusaanmelding, die in het kader van een verzending van een e-mail worden overgedragen, wordt gevormd door de noodzaak om precontractuele maatregelen door te voeren (art. 6 lid 1 sublid b).

Doel van de gegevensverwerking 

Wij verwerken de persoonsgegevens uit het invoermasker alleen voor de behandeling van de aanmelding en de afwikkeling van de cursus. De overige persoonsgegevens die gedurende de verzendprocedure worden verwerkt, dienen ervoor om misbruik van het formulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnische systemen te waarborgen.

Duur van de opslag 

De gegevens worden gewist, zodra deze voor de verwezenlijking van het doel waarvoor ze verzameld werden niet meer nodig zijn en er geen wettelijke bewaartermijn geldt. De gedurende de afzendprocedure daarnaast verzamelde persoonsgegevens worden uiterlijk na een termijn van zeven dagen gewist.

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering 

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens in te trekken. Indien de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij/zij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn/haar persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan de conversatie met de gebruiker niet worden voortgezet. Hiervoor kunt u een bericht sturen naar dataprotection.itinfra.eu (at) datwyler.com. 

Alle persoonsgegevens die in het kader van de aanvraag werden opgeslagen, worden in dat geval gewist. 

Formulier voor de haspelophaling 

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze internetsite bevat een formulier dat gebruikt kan worden om als servicedienst de haspelophaling te bestellen. Wanneer een gebruiker gebruik maakt van deze mogelijkheid, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens zijn: onderneming, vestiging, adres, postcode, stad, land, aanspreekvorm, voornaam, achternaam, telefoon, fax, e-mailadres, “uw bericht”, afhaaldatum, aanvullende gegevens, gewicht, rolnr., diameter, totaal aantal rollen. 

Op het moment dat het bericht verstuurd wordt, worden er bovendien de volgende gegevens opgeslagen: datum en tijdstip van de verzending van de contactaanvraag. 

In dit verband vindt er geen doorgifte van de gegevens aan derden plaats. De gegevens worden uitsluitend voor de verwerking van de conversatie gebruikt. De relevante gegevens en informatie worden uitsluitend aan derden, b.v. aan logistieke dienstverleners, doorgegeven, zodat deze de diensten in onze opdracht kunnen verlenen.

Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens die in het kader van een verzending van een e-mail worden overgedragen, wordt gevormd door het gerechtvaardigde belang bij het verlenen van een servicedienst voor een bestaande klant/contractpartner (art. 6 lid 1 sublid f).

Doel van de gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens uit het invoermasker alleen voor de behandeling van de bestelling voor de haspelophaling. De overige persoonsgegevens die gedurende de verzendprocedure worden verwerkt, dienen ervoor om misbruik van het formulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnische systemen te waarborgen.

Duur van de opslag

De gegevens worden voor de duur van de te verlenen dienst opgeslagen en gearchiveerd. De gegevens worden gewist, zodra deze voor de verwezenlijking van het doel waarvoor ze verzameld werden niet meer nodig zijn en er geen wettelijke bewaartermijn geldt.

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens in te trekken. Indien de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan de conversatie met de gebruiker niet worden voortgezet. Hiervoor kunt u een bericht sturen naar dataprotection.itinfra.eu (at) datwyler.com. 

Alle persoonsgegevens die in het kader van de aanvraag werden opgeslagen, worden in dat geval gewist. 
 
Ingebedde YouTube-video´s

Op sommige van onze sites bedden wij Youtube-video´s in. Exploitant is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een pagina met een Youtube-video opent, wordt er een verbinding met de servers van Youtube tot stand gebracht. Daarbij wordt Youtube erover geïnformeerd welke sites u opent. Voor zover u ook bij uw Youtube-account bent aangemeld, kan Youtube uw surfgedrag met u persoonlijk in verband brengen, ongeacht of u op een video klikt of niet. Dit kunt u voorkomen, doordat u zich vooraf van uw Youtube-account afmeldt. 

Als er een Youtube-video wordt gestart, maakt de aanbieder gebruik van cookies, die aanwijzingen over het gebruikersgedrag verzamelen. 

Als u de opslag van cookies voor het Google-Ad-programma gedeactiveerd heeft, worden er ook bij het bekijken van Youtube-video´s geen dergelijke cookies aangemaakt. Youtube slaat echter ook in andere cookies niet-persoonsgerelateerde gebruiksinformatie op. Als u dit wilt voorkomen, moet u het opslaan van cookies in de browser blokkeren. 

Nadere informatie over gegevensbescherming vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder:
www.google.com/privacy 
Opt-out-mogelijkheid: adssettings.google.com/authenticated 

 
Gebruik van Google Webfonts

Om onze content op alle browsers op dezelfde manier weer te geven, gebruiken wij op deze website de schriftbibliotheek Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/) van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Bij het openen van een site worden Google Webfonts ter voorkoming van meervoudig laden in de cache van uw browser overgedragen. Hiervoor moet de door u gebruikte browser een verbinding met de servers van Google leggen. Daardoor krijgt Google kennis van het feit dat onze website via uw IP-adres werd geopend. 

Het gebruik van Google Webfonts vindt in het belang van een uniforme en attractieve weergave van ons online-aanbod plaats (art. 6 lid 1 sub f AVG). 

Indien de browser de Google Webfonts niet ondersteunt of de toegang verbiedt, wordt de content in een standaardschrift weergegeven. 

De privacyrichtlijn van de bibliotheekexploitant Google vindt u hier:
www.google.com/policies/privacy/ 
 
Rechten van de betrokkene

Worden er persoonsgegevens van u verwerkt, dan bent u betrokkene i.d.z.v. de AVG en u hebt de volgende rechten tegenover de verwerkingsverantwoordelijke:

Recht van inzage

You U kunt van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel erover verkrijgen of wij persoonsgegevens verwerken, die u betreffen. 

Is er sprake van een dergelijke verwerking, dan kunt u van de verwerkingsverantwoordelijke eisen dat u inzage verkrijgt van de volgende informatie:
(1) de doeleinden, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
(2) de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
(3) de ontvangers resp. categorieën van ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
(4) de periode gedurende welke de u betreffende persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen of, indien het niet mogelijk is om dit concreet aan te geven, de criteria om de opslagperiode te bepalen;
(5) dat er een recht bestaat op rectificatie of wissing van de u betreffende persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke alsmede een recht tegen deze verwerking bezwaar te maken;
(6) dat er een recht bestaat om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
(7) alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens, wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;
(8) het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in art. 22 lid 1 en 4 AVG bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van deze verwerking voor de betrokkene. 

U hebt het recht op informatie over het feit of de u betreffende persoonsgegevens naar een derde land of aan een internationale organisatie worden doorgegeven. In dit verband kunt u eisen dat u in kennis wordt gesteld van de passende waarborgen overeenkomstig art. 46 AVG inzake de doorgifte. 

Recht op rectificatie

U hebt tegenover de verwerkingsverantwoordelijke een recht op rectificatie en/of vervollediging, voor zover de u betreffende verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke dient de rectificatie onverwijld uit te voeren. 

Recht op beperking van de verwerking 

Onder de volgende voorwaarden kunt u eisen dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens beperkt wordt:
(1) als u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens gedurende een periode betwist, die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
(2) de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet en in plaats daarvan eist het gebruik van de persoonsgegevens te beperken; ´
(3) de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen, of
(4) als u overeenkomstig art. 21 lid 1 AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan uw gronden. 

Wanneer de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts met uw toestemming, of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen of ter bescherming van rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat worden verwerkt. 

Wanneer de verwerking volgens de bovengenoemde voorwaarden is beperkt, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht, voordat de beperking wordt opgeheven. 

Recht op gegevenswissing

a) Verplichting om gegevens te wissen: 
You U kunt van de verwerkingsverantwoordelijke eisen dat de u betreffende persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging worden gewist, en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht deze gegevens zonder onredelijke vertraging te wissen, wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:
(1) De u betreffende persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.
(2) U trekt uw toestemming waarop de verwerking overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a of art. 9 lid 2 sub a AVG berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
(3) U maakt overeenkomstig art. 21 lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 lid 2 AVG.
(4) De u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
(5) De u betreffende persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
(6) De u betreffende persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in art. 8 lid 1 AVG.

b) Informatie aan derden:  
Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig art. 17 lid 1 AVG verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om de verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

c) Uitzonderingen: Het recht op gegevenswissing bestaat niet, voor zover de verwerking nodig is
(1) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
(2) voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig art. 9 lid 2 sub h en i evenals art. 9 lid 3 AVG;
(4) met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig art. 89 lid 1 AVG, voor zover het in paragraaf a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig in het gedrang dreigt te brengen, of
(5) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen. .

Recht om op de hoogte te worden gesteld

Wanneer u het recht op rectificatie, gegevenswissing of beperking van de verwerking tegenover de verwerkingsverantwoordelijke hebt uitgeoefend, is deze verplicht om iedere ontvanger aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, van deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking op de hoogte te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. 

U hebt tegenover de verwerkingsverantwoordelijke het recht om over deze ontvangers op de hoogte te worden gesteld.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan de verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Bovendien hebt u het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien
(1) de verwerking berust op toestemming uit hoofde van art. 6 lid 1 sub a AVG of art. 9 lid 2 sub a AVG of op een overeenkomst uit hoofde van art. 6 lid 1 sub b AVG en
(2) de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht. 

Bij de uitoefening van dit recht hebt u verder het recht dat de u betreffende persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. Dit mag geen afbreuk doen aan de vrijheden en rechten van anderen. 

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens, die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

Recht van bezwaar 

U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 sub e of f AVG, met inbegrip van profilering op basis van deze bepalingen. 

De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens, tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen. 

Wanneer de u betreffende persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. 

Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de u betreffende persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt. 

U hebt de mogelijkheid om in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, uw recht van bezwaar uit te oefenen via geautomatiseerde procedés waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

Recht op intrekking van de toestemmingsverklaring inzake gegevensbescherming

U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring inzake gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. 

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit 

Without Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG. 

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig artikel 78 AVG.