Terug naar:

Ontwerp en advies

Software bedrijfsapplicaties en de bijbehorende hardware zijn onderhevig aan voortdurende verandering na de installatie van nieuwe applicaties en nieuwe apparatuur. U denkt altijd goed na over uw IT-concept en -architectuur. U bepaalt waar gegevens worden verwerkt, opgeslagen en geanalyseerd, en welke IT apparatuur daarvoor nodig is. De onderliggende IT-infrastructuur wordt vaak over het hoofd gezien, in het bijzonder de datacenter-infrastructuur en de datanetwerken. Als deze niet worden aangepast, worden ze plotseling verouderd, niet homogeen of onbetrouwbaar.

Dus bij elke grote aanvulling van hardware of software is het raadzaam om de infrastructuur door deskundigen onder de loep te laten nemen. In de eerste plaats omdat het risico bestaat dat de infrastructuur overbelast raakt door een dergelijke verandering. In de tweede plaats omdat deze beoordeling de gelegenheid biedt om de te vervangen infrastructuur als geheel opnieuw in beschouwing te nemen in termen van prestatie, betrouwbaarheid en efficiëntie.
 
Datwyler datacenter-infrastructuur- en netwerk-ontwerp en -advies is gebaseerd op het IT-concept dat vooraf door u is gedefinieerd. Onze dienstverlening omvat:

● een specificatie van de IT-infrastructuur, welke rekening houdt met de voor- en nadelen van de huidige infrastructuur. Hoge eisen, zoals reactietijd, bandbreedte etc. worden hierbij vertaald naar de eisen van de IT-infrastructuur, zoals goede connectiviteit, lage latentie en de voorziening van een efficiënt koelsysteem en een efficiënte stroomvoorziening

● een standaardiseringsvoorstel voor de nieuwe architectuur, eventueel verdeeld over meerdere locaties

● een dienstverleningsconcept en dienstverleningsprocesbeschrijving voor wereldwijde snelle probleemoplossing door inzet van hoogwaardige technologieën als bewaking op afstand of onderhoud door middel van automatische dienstenticketsystemen en verdergaande ondersteuning

● een budgettaire kostenraming ten behoeve van extra planning en goedkeuring
 
Verkrijg meer informatie over dit dienstverleningsaanbod. Stuur ons gewoon een e-mail of bel ons even. Datwyler IT Infra wijst u een consultant toe, garandeert discretie en doet u een projectvoorstel.