Terug naar:

Audit en beoordeling

Er zijn veel redenen om deskundigen aan te nemen voor de beoordeling of audit van een bestaande infrastructuur voor een datacenter of datanetwerk. Bijvoorbeeld als eraan getwijfeld wordt of de IT-infrastructuur de uitbreiding of upgrade van de server aan kan. Er moet van elke upgrade een back-up worden gemaakt door middel van een conceptvoorstel voor de infrastructuur: voor elektriciteit en koeling, voor bandbreedte van het netwerk en reactietijden etc.

Misschien vertoont uw infrastructuur al kwetsbaarheden, of functioneren de IT-apparatuur of softwareapplicaties niet meer altijd even goed. Deze en andere risico‘s dienen geïdentificeerd en gelokaliseerd te worden.

Tenslotte kan een groeiende infrastructuur na verloop van tijd log, versleten of verouderd zijn, ook qua energiezuinigheid omdat hier simpelweg gedurende eerdere upgrades niet op gelet is en de infrastructuur in haar huidige vorm in gebruik is gebleven.
 
De datacenter-infrastructuur en -netwerkaudit van Datwyler omvat:

● een “Health Check” van de bestaande fysieke infrastructuur, gebaseerd op de hedendaagse en in de toekomst te verwachten vereisten

● een conformiteitsbewijs voor de huidige (industriële) normen, zoals EN, UPTIME of BICSI, of

● de uitgebreide documentatie van risico‘s en kwetsbaarheden vergeleken met de genoemde normen

● een voorgestelde actielijst om conform te worden en risico‘s weg te nemen

● bovendien (indien gevraagd) een professionele beoordeling van de digitale documentatie van de IT-infrastructuur op alle locaties
 
De audits worden uitgevoerd door getrainde en gecertificeerde auditors met behulp van beoordelingscatalogi en checklists. In Europa, bijvoorbeeld, zijn deze gebaseerd op EN 50600 / EN 50173 of TÜVIT. Ze kunnen wereldwijd door Datwyler worden uitgevoerd.