U bent hier: Bedrijfsnaam | News | Ondergrondse datacentra?
Terug naar:

Ondergrondse datacentra?

“Edge Computing Underground!”, een concept voor de “slimme steden” van de toekomst

Als we kijken naar de hedendaagse wereldsteden met hun steeds dichtere bebouwing is één ding duidelijk: ruimte is schaars en wordt almaar duurder. De weinige nog beschikbare bouwgrond is ook bij exploitanten van datacentra erg in trek, want gezien de digitalisering van alle levenssferen moeten steeds grotere hoeveelheden data worden verwerkt. De ruimtebehoefte van datacentra in wereldsteden zal in 2025 volgens recente schattingen 20 tot 80 keer zo groot zijn als nu.

Veel nieuwe toepassingen, bijvoorbeeld 5G, IoT en autonoom rijden, moeten het hebben van een zeer snelle gegevensoverdracht en -verwerking – en de hoeveelheid gegevens zal in de komende jaren exponentieel groeien. Een groot deel ervan moet in de buurt van hun bron worden verwerkt, omdat de genoemde toepassingen extreem korte latentietijden vereisen. En terwijl het aandeel van deze decentraal, dus ter plekke en niet in een cloud geproduceerde en verwerkte gegevens in 2017 nog ongeveer 10% bedroeg, zal het in 2022 al om 50% gaan. Daarvoor moeten de “smart city’s” van morgen beschikken over tal van stedelijke mini- en micro-datacentra.

Ook voor de stijgende energiebehoefte moeten nieuwe oplossingen worden gevonden. Volgens een prognose neemt de vraag naar elektrische energie voor IT- en communicatietechnologie (ICT) in dit decennium steeds sneller toe. In 2030 zouden alleen al de datacentra ongeveer 21% van de beschikbare energie verbruiken en 40% daarvan is nodig voor de koeling.

Ruimtebesparend en duurzaam
Voor deze uitdagingen ten aanzien van ruimtegebrek en energie biedt het concept “Edge Computing Underground!” een oplossing die zowel ruimtebesparend als energiezuinig en kosteneffectief is. Waarom zouden we niet een deel van de nieuwe datacentra naar ondergrondse ruimten verplaatsen, bijvoorbeeld naar kelders, ongebruikte tunnels of natuurlijke holten onder de grond?

De voordelen van deze oplossing liggen voor de hand. Ondergrondse ruimten zijn beduidend goedkoper dan hetzelfde oppervlak boven de grond. De klimatologische omstandigheden zorgen er – ook zonder innovatieve geo-energiesystemen – voor dat er minder energie voor de koeling nodig is. En een ander belangrijk voordeel is de betere bescherming tegen natuurrampen en terroristische aanslagen.

Nieuwe mogelijkheden onder de grond
Het concept “Edge Computing Underground!” is ontwikkeld door het competentiecentrum Swiss Center of Applied Underground Technologies (SCAUT) in samenwerking met Datwyler IT Infra, Amberg Engineering als experts voor ondergrondse projecten, geo-energiesysteemaanbieder GEOEG en de divisie “Smart Infrastructure” van Siemens Zwitserland.

Dit samenwerkingsverband exploiteert in het Zwitserse Flums een demo-datacentrum in de testtunnel Hagerbach. Dit wordt niet alleen gebruikt voor demonstratiedoeleinden, maar is ook bedoeld voor de technische doorontwikkeling van verschillende omgevingsfactoren. Het gezamenlijke project wordt uitgevoerd onder het toekomstgerichte motto “Below Ground Means New Perspective”.

Wij sturen u graag de gedrukte versie van de flyer.
De pdf is te vinden op onze website >