You are here: Onderneming | News | IT-trends 2021
Terug naar:

IT-trends 2021

Meer investeringen in de IT

Een blik in de nabije toekomst kan rust geven aan hen die beslissen over de IT. De analisten van Gartner voorzien voor het jaar 2021 namelijk een wereldwijde groei van de IT-uitgaven voor computercentra, ondernemingssoftware, terminals, en voor de ICT- en communicatiedienstverlening met vier procent van in totaal 3,8 biljoen Amerikaanse dollars. Daarmee wordt – na een mager 2020 – ongeveer het niveau van 2019 bereikt.

Een bijzonder krachtig herstel is volgens Gartner te verwachten bij de ondernemingssoftware. Volgens begrotingen zou hiervoor ten opzichte van 2020 een flinke stijging van 7,2 procent te verwachten zijn. Met deze investeringen proberen bedrijven wereldwijd hun digitaliseringspogingen te versterken en bijvoorbeeld mobiel werken, virtuele (bij)scholing of de door kunstmatige intelligentie gedreven automatisering op te leggen.

Uitbreiding van de IT-infrastructuur
De op één na sterkste uitgavengroei van 5,2 procent in het nieuwe jaar schrijft Gartner toe aan de uitbreiding van de infrastructuur en de computercentra. Dat is ook niet zo verwonderlijk, gezien de enorme hoeveelheden data die nu en in de toekomst bijvoorbeeld voor de cloud-migratie, voor Smart Data Analytics of voor de bouw van supercomputers benut moeten worden.

De analisten van het Digitaal-Advies van Cloudflight zien zeker een teruggang van computercentra in eigen beheer en een meer dan proportionele groei bij de wereldaanbieders van Public-Cloud, de zogenaamde reuzen als AWS, Google, Microsoft en Tencent.

Industriële platformen
Ondernemingen zullen in 2021 nog meer gebruikmaken van platformen om in de pas te kunnen blijven met de noodzakelijke verandering naar meer digitalisering en de snelheid van deze verandering te verhogen. Naast cloud-platformen voor de IT-infrastructuur en de ontwikkeling van toepassingen spelen hier in het bijzonder industriële platformen, zoals voor de industriële productie of voor het beheer van de leveranciersketen, een grotere rol.

Het gevolg is dat meer en meer bedrijven met concurrenten uit hetzelfde marktsegment dezelfde platformen delen om zo de innovatie en effectiviteit van hun kernprocessen te verhogen. Ontwikkelingen van afzonderlijke klanten spelen een steeds kleinere rol, terwijl flexibele ontwikkelgemeenschappen belangrijker worden.

5G en “Intelligent Edge”
Wegens toenemende automatisering, telegeneeskunde en AI moeten steeds meer processen autonoom en in “real time” plaatsvinden. Technologieën als 5G en decentrale Edge-Clouds zijn de basis voor de ontwikkeling en het commerciële gebruik van adequate diensten en toepassingen. De uitbreiding van 5G komt daarom – en vanwege politieke druk – meer op gang. Conform een onderzoek van Wind River Systems heeft de coronapandemie nu al bij meer dan 70 procent van de telecombedrijven voor een snellere ontwikkel- en invoeringsfase van hun 5G-projecten gezorgd. Onder andere door de verdere uitbreiding van Edge-Computing blijft de groei van 5G aanhouden.

Van leverancier tot partner
De trend naar platformen vereist ook een verandering van de betrekkingen met de essentiële technologieleveranciers: van klassiek leveranciersbeheer naar een strategisch partnerbeheer. Daarom zullen bedrijven in het jaar 2021 toeleveringsstrategieën opnieuw uitvinden om de weg tot “co-innovatie” met belangrijke partners te effenen. Leverancierscontracten zullen vaker gericht zijn op de geleverde meerwaarde, bijvoorbeeld op een kortere doorlooptijd of op de omzetgroei. Tegelijkertijd dragen op cloud gebaseerde contracten bij aan meer kostentransparantie en een snellere verandering.

Grotere wendbaarheid
Voor de IT-leidinggevenden en CIO‘s zal in 2021 niets gemakkelijker worden. Nog altijd geldt: de kosten verlagen en parallel daaraan de innovaties opvoeren. De concurrentie is namelijk groot en de pandemie heeft de digitalisering in een aantal bedrijven zelfs versneld.

Volgens Capgemini neemt de bedrijfsbereidheid toe om de budgetten sneller aan te passen aan de marktveranderingen. De vaardigheid om permanent te veranderen en het vermogen om zich telkens aan nieuwe ontwikkelingen aan te passen – zeg maar “agile” – zullen dit jaar zodoende een wezenlijke stempel drukken op de IT-strategieën. Een solide IT-infrastructuur is daarbij een voorwaarde om de digitalisering te laten lukken.