You are here: Onderneming | News | IT-infrastructuur voor de slimme fabriek
Terug naar:

IT-infrastructuur voor de slimme fabriek

De digitale transformatie in de industrie

Voor het eerst na twee jaar pandemiepauze opende de Hannover Messe eind mei weer de deuren. In het spanningsveld tussen klimaatveranderingen, onderbroken (toe)leveringsketens en stijgende energieprijzen lag de focus van de toonaangevende industriële beurs op intelligente en CO2-besparende productieprocessen. Al snel bleek: De “slimme fabriek” met KI-, realtime-, 5G- en Industrie-4.0-toepassingen is in de meeste productiebedrijven nog toekomstmuziek. Het digitaliseringspotentieel is nog lang niet uitgeput.

Dat wordt ook gesteld in het PwC-onderzoek “Onderzoek naar de digitale transformatie van fabrieken – 2022” (in het Engels): Wereldwijd investeren industriële bedrijven weliswaar meer dan een biljoen euro in de bouw van intelligente fabrieken, desondanks moet bij twee derde van de 700 geënquêteerde ondernemingen het implementeren van digitale systemen en technologieën nog beginnen. Voor veel industriële bedrijven moest er eerst veel worden geleerd en kan pas nu met het daadwerkelijk ten uitvoer brengen daarvan worden begonnen.

KI, 5G, IoT en Edge Computing worden concreet toegepast
De Duitse vereniging van machine- en installatiebouwers (VDMA) had dienaangaande een goed bericht te melden: Veel van haar medefirmanten beschikken reeds over oplossingen voor de belangrijke taak van industriële transformatie. Dat varieert van de toepassing van KI in onderzoek tot het gebruik van digitale dubbels voor duurzame en klimaatneutrale productie tot bedrijfsmodellen in de cloud.

Voor de industrie is vooral belangrijk dat de veeleisende communicatie van machine tot machine (M2M) ten behoeve van Industrie 4.0 met 5G wordt vereenvoudigd. Industriële 5G maakt professionele toepassingen mogelijk met betrekking tot het draadloos verbinden van apparaten, voertuigen en machines (IoT-apparatuur). Campusnetwerken voor Edge Computing met en zonder aansluiting op het publieke mobiele telefoonnet presteren niet alleen uiterst sterk, ze voldoen ook nog eens aan de hoogste veiligheidseisen voor data.

Dankzij moderne IT-infrastructuur kan industriële transformatie worden verwezenlijkt
Genoemde intelligente technologieën voor de productie van de toekomst vragen om nieuwe vereisten waaraan met de huidige IT-infrastructuren niet meer kan worden voldaan. Wie niet alleen wil reageren op de industriële transformatie, maar er ook graag actief mee aan de slag gaat, moet daarom rekening houden met basiselementen als een krachtig netwerk en de noodzakelijke rekencapaciteit ter plaatse.

De snel voortschrijdende digitalisering dwingt bedrijven te zorgen voor een actieve, flexibele en krachtige IT-omgeving. Een weldoordachte IT-infrastructuur in combinatie met deskundig advies biedt al een deel van de oplossing. De portfolio van Datwyler IT Infra heeft een keur aan toekomstzekere producten voor de digitale fabriek te bieden. Met het opzetten van particuliere 5G-netwerken in samenwerking met Nokia, met Edge-Computing-toepassingen en met succes omgezette KI-projecten laat Datwyler zien dat toekomsttechnologieën al lang tot de gevestigde praktijk behoren.