You are here: Onderneming | News | Hoogste beschikbaarheid dankzij bewaking van de infrastructuur
Terug naar:

Hoogste beschikbaarheid in het datacentrum dankzij bewaking van de infrastructuur

De IT-infrastructuur speelt voor ondernemingen een steeds belangrijkere rol bij het vermeerderen van toegevoegde waarde. Ongeplande uitval in serverruimtes en datacentra door systeemfouten of menselijk falen brengt een hoog economisch risico met zich mee. Met de juiste IT-bewaking zijn gevoelige en complexe infrastructuren echter goed beheersbaar.

Volgens onderzoeken van de Aberdeen Group bedragen de kosten door uitval van services in datacentra per probleemgeval gemiddeld meer dan 1,5 miljoen Amerikaanse dollars. Nog hoger is de schade (2,9 miljoen), als er geen toereikend plan voor noodgevallen is. Ondernemingen die hun infrastructuur daarentegen constant bewaken moeten slechts 72.000 Amerikaanse dollars besteden om storingen te verhelpen.

Natuurlijk geldt nog steeds: zonder gecontroleerde “downtimes” kunnen noch grote noch kleine datacentra gerund worden. Software moet actueel gehouden, hardware moet vervangen en onderhoud moet gepleegd worden. Om de kosten hiervoor zo gering mogelijk te houden, is een geschikte planning en de juiste bewakingstechnologie nodig, zodat er zo min mogelijk uitval is. Bewaakt worden bijvoorbeeld de koeling, stroomvoorziening, toegang, temperatuur en luchtvochtigheid. Zodra de hiertoe gedefinieerde grenswaarden overschreden worden, slaat het systeem vroegtijdig alarm, zodat het probleem op tijd verholpen kan worden.

Het meest geschikt zijn infrastructuur-monitoringsystemen die een goed totaaloverzicht en een gedetailleerd inzicht in de status van de IT-infrastructuur in afzonderlijke racks en in het hele datacentrum bieden. Een dergelijk systeem bewaakt de omgevingscondities, de toegang en het energieverbruik van de IT-onderdelen in realtime op afstand. Mochten er fouten of noodgevallen optreden, dan worden de gebruikers gewaarschuwd, zodat ze op tijd de noodzakelijke maatregelen ter bescherming van de bedrijfskritische systemen kunnen treffen.

Aantrekkelijke grafiek, veelvuldige interfaces
Datwyler IT Infra heeft het aanbod van een rack-monitoringoplossing uitgebreid: Het nieuwe DIMS – Datwyler infrastructuur-monitoringsysteem – en een rij sensoren combineren hard- en software met een sterke bewakingsoplossing dat bijvoorbeeld in micro- en minidatacentra ingezet kan worden. Met acht (DIMS 300) respectievelijk vier poorten (DIMS 200) voor de aansluiting van deur-, temperatuur-, luchtvochtigheids- of geursensoren en camera’s zijn berekend op verschillende omgevingen.

Er wacht gebruikers een meertalige Web-GUI met geïntegreerde logica, grafische beschrijving van omgevingsgegevens, een selectie rapporten en een gebruiksvriendelijke administratie. Onderhoudsmeldingen en alarmeringen worden bij kritieke gebeurtenissen op verzoek per e-mail, SMS of SNMP-traps toegestuurd. Het bewakingssysteem blinkt uit in transparantie en flexibiliteit: Tot de geïntegreerde interfaces behoren ethernet, USB, CAN, analoog & digitaal. Daar komen nog bij SNMP- compatibele poorten voor de automatische herkenning van sensoren voor de bewaking van zowel de omgeving en prestaties als de veiligheidscontrole.

Conclusie: De infrastructurele bewaking van Datwyler IT Infra maakt een geautomatiseerde, overzichtelijke bewaking op afstand in realtime mogelijk. Dat verzekert de inbedrijfstelling van de IT operaties en bespaart tijd, die ondernemingen voor belangrijke, kritieke ondernemingsprocessen kunnen gebruiken.

Overige gegevens vindt u in onze nieuwe catalogus Rack Solutions Product Guide > (PDF, in het Engels).