You are here: Onderneming | News | Glasvezel: De sleutel tot duurzaamheid
Terug naar:

Glasvezel: De sleutel tot duurzaamheid

Nog steeds houden de pandemie en de gevolgen ervan de wereld in zijn greep. De gevolgen van de coronacrisis stonden bovenaan op de agenda van het forum voor de wereldeconomie (Wereld Economisch Forum, WEF), dat eind januari voor het eerst hybride plaatsvond. Allereerst hebben politici, topmanagers en wetenschappers elkaar ontmoet tijdens een uitwisseling op internet. Eind mei staat het tweede deel van de wereldwijde brainstormbijeenkomst van leidinggevenden in Singapore gepland.

Maar naast de pogingen om de economische malaise als gevolg van corona met voorrang te bestrijden mag de klimaatbescherming niet worden vergeten. De oprichter van het WEF, Klaus Schwab, waarschuwt in het Global Risks Report 2021 (PDF>) voor de belangrijkste bedreiging voor de economie, politiek en maatschappij op de lange termijn, namelijk de klimaatverandering. Op korte termijn zal het milieu beschermd moeten worden, omdat verstoring van het milieu en fragmentering van de samenleving anders dramatische gevolgen zal hebben.

Europese „Green Deal“ alleen haalbaar met glasvezel

Ook als de globale wereldwijde CO2-belasting tijdens de pandemie aanmerkelijk afgenomen is, zal de economische herstart en de versnelde digitalisering met inachtneming van het milieu vorm moeten krijgen.

Daartoe hebben de handelsverenigingen Breko, Europacable en de FTTH Council Europe zich in een gemeenschappelijk appel gewend tot de politieke beslissers op Europees, nationaal en lokaal niveau: Als meest duurzame infrastructuur voor de telecommunicatie zouden zich over het gehele gebied uitstrekkende glasvezelnetwerken een voorwaarde zijn om de European Green Deal te bereiken en de Europese Unie te verduurzamen. Doel van het programma van Green Deal is om Europa vóór 2050 tot het eerste klimaatneutrale continent te maken, de economie te stimuleren, de gezondheid en levenskwaliteit van mensen te verbeteren, de natuur te beschermen, waarbij niemand achter zal blijven.

De digitalisering is volgens de federaties het hoofdbestanddeel van dit ambitieuze programma. Glasvezel is de sleutel om de digitale en duurzaamheidsagenda te verenigen. Een onderzoek van Breko laat in een vergelijking van traditionele kopernetwerken met glasvezelnetwerken bij verschillende snelheden en capaciteiten zien dat op koper gebaseerde netwerken (VDSL2-vectoring, super-vectoring) tot zeventien maal meer stroom verbruiken dan glasvezelnetwerken.

De keuze voor breedbandnetwerktechnologie heeft daarmee een significante invloed op de uitstoot van CO2, ergo kan de inzet van grootschalige glasvezelnetwerken de uitstoot van broeikasgassen drastisch reduceren.