You are here: Onderneming | News | Energieslurpend datacenter
Terug naar:

Energieslurpend datacenter

Op zoek naar slimme oplossingen om energie te besparen

De klimaatcrisis en de door de oorlog in Oekraïne veroorzaakte tekorten aan gas en elektriciteit verhogen de druk op ondernemingen om hun CO2-uitstoot te verminderen en energie te besparen. Met name ondernemingen die datacenters runnen, staan voor enorme uitdagingen: Met de groeiende vraag naar internet- en cloudservices neemt ook de energiebehoefte toe. Volgens World Energy Outlook 2022 van het Internationaal Energieagentschap (IEA) verbruikten alle 18 miljoen datacenters op de wereld in 2021 al 220 tot 320 terawatt/uur. Dat komt overeen met 0,9 tot 1,3 procent van het wereldwijde stroomverbruik (cryptomining niet meegerekend!).

IT-infrastructuur en koeling verbruiken de meeste elektriciteit
Werk zo zuinig mogelijk, zou het devies moeten luiden. Het is vastgesteld dat IT-infrastructuur en koel- en klimaatinstallaties de meeste elektriciteit verbruiken. Verbeteringen aan de IT-apparatuur zouden tot besparingen kunnen leiden. Zo is het bijvoorbeeld gelukt om het toenemende dataverkeer los te koppelen van het energieverbruik van de datacenters.

Maar dat is nog niet genoeg. De IT-infrastructuur van een datacenter bestaat uit talloze componenten die elektriciteit verbruiken. Hoe moeilijk het ook is om hiervoor met energiebesparende alternatieven op de proppen te komen, deze stap heeft wel het voordeel dat exploitanten over talloze duurzame mogelijkheden beschikken om hun energiebehoefte bij te stellen en efficiënter te maken. Daartoe behoren het aanpassen van ventilatorsnelheden en opslaghardware, de inzet van energie-efficiëntere apparatuur en oplossingen, het terugvallen op de cloud-infrastructuur en zelfs het verhogen van de bedrijfstemperatuur.

Meten is weten, daar draait alles om
Een van de belangrijkste – en vaak onderschatte – maatregelen is het meten en monitoren van verbruiksdata. Exact meten en evalueren van het stroomverbruik vormt de eerste stap naar een efficiënter datacenter. Ook de PUE-waarde – de effectiviteit van stroomverbruik – zou regelmatig moeten worden gecontroleerd. Als er maandelijkse gemiddelden beschikbaar zijn, dan zijn veranderingen in vergelijking met de waarden van voorgaande jaren eenvoudig vast te stellen.

Hun eigen doelen aangaande duurzaamheid en de stijgende energiekosten dwingen ondernemingen hun IT-omgeving te controleren en navenant te (her)vormen. Wat energie-efficiëntie betreft zijn micro- en mini-datacenters van Datwyler meestal een prima keuze. In de vorm van compacte en energie-efficiënte edge-datacenters in een voorgemonteerd rack met energievoorziening, koeling en milieubewakings- en beveiligingssytemen bieden zij deze ondernemingen, en met name die met verspreide filialen, talrijke voordelen: van weinig benodigde ruimte tot energie-efficiëntie, tot uitdrukking komend in de lage PUE-waarde van deze oplossingen. Op die manier zijn ondernemingen uitstekend voorbereid op de uitdagingen van deze tijd.