You are here: Onderneming | News | Digitaal kompas 2030 – Europa’s “digitale decennium”
Terug naar:

Digitaal kompas 2030 – Europa’s “digitale decennium”

De pandemie heeft één ding aangetoond: Europa loopt achter op het gebied van belangrijke technologieën. Al in het najaar van 2020 heeft de Europese Commissie aangekondigd dat er meer digitale soevereiniteit nodig is. Vooral in de auto-industrie is dit door het tekort aan chips absoluut noodzakelijk.

Op 9 maart 2021 heeft de Commissie het “Digitaal Kompas 2030” gepresenteerd, haar doelstelling voor de digitale transformatie tot het einde van het decennium. Het kompas bouwt voort op de digitale strategie van februari 2020 van de Europese Commissie. Het doel is een klimaatneutrale, circulaire en veerkrachtige economie tot stand te brengen.

In de komende tien jaar zullen in vier kerngebieden omvangrijke projecten van start gaan.

Digitaal vaardige burgers: De Europese Commissie streeft ernaar dat tegen 2030 minstens 80 procent van alle volwassenen over digitale basisvaardigheden beschikt en dat 20 miljoen ICT-deskundigen aan het werk zijn, met een trend naar gendergelijkheid in de EU.

Digitalisering van overheidsdiensten: EU-burgers zullen alle belangrijke administratieve procedures online kunnen afhandelen en hun eigen medische dossiers elektronisch kunnen raadplegen. Bovendien zou 80% van de EU-bevolking tegen die tijd een digitale identiteitskaart kunnen gebruiken.

Digitale transformatie van bedrijven: Het plan is dat 75 procent van de bedrijven in de EU tegen 2030 gebruikmaakt van de cloud, kunstmatige intelligentie en Big Data, en dat minstens 90 procent van de kleine en middelgrote bedrijven een basisniveau van “digitale intensiteit” heeft.

Beveiligde en duurzame digitale infrastructuurvoorzieningen: Tegen 2030 moeten alle EU-huishoudens over een gigabit-verbinding beschikken en moeten alle bewoonde gebieden 5G-dekking hebben. In totaal komen er 10.000 strengbeveiligde en klimaatneutrale datacentra en krijgt Europa zijn eerste kwantumcomputer. 20 procent van alle hypermoderne en duurzame halfgeleiders in de wereld moet in Europa worden geproduceerd.

Om de ambitieuze doelstellingen te bereiken, worden er zo snel mogelijk “meerlandenprojecten” opgezet. De lidstaten zeggen toe ten minste 20 procent van de uitgaven in hun ontwikkelings- en conservatieplannen te reserveren voor digitale transformatie.

“Europa heeft een unieke kans op een betere wederopbouw. Met de nieuwe meerjarenbegroting en de faciliteit voor herstel en veerkracht beschikken we over ongekende middelen om in de digitale transitie te investeren”, aldus Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. “De pandemie heeft duidelijk gemaakt hoe cruciaal digitale technologieën en vaardigheden zijn voor werk, studie en betrokkenheid, maar ook wat we beter moeten doen.”

“Wij zijn blij met dit tijdschema voor de verdere digitalisering van Europa. Met ons omvangrijke portfolio aan IT-infrastructuuroplossingen ondersteunen wij bedrijven en overheden bij hun digitaliseringsplannen”, aldus Ralf Klotzbücher, Vice President Sales & Marketing bij Dätwyler IT Infra. Sinds meer dan 100 jaar is Dätwyler de innovatieleider voor moderne bekabelinginfrastructuren. Vandaag de dag biedt het wereldwijd opererende bedrijf ook software en diensten aan en biedt het uitgebreide, op maat gemaakte en schaalbare IT-infrastructuuroplossingen voor datacentra, intelligente gebouwen en glasvezelnetwerken vanuit één enkele bron.